Sportattesten voor de mutualiteit
Webmaster  |  6-01-2014  |  Varia 

Met volgende documenten kan u een tussenkomst of terugbetaling van uw lidgeld bekomen bij uw mutualiteit.

Je kunt gebruik maken van het formulier van de club ( docx of pdf ) zelf (dat in principe door alle mutualiteiten aanvaard wordt), of door het formulier van je eigen mutualiteit hieronder.

Vul dit document in en bezorg het aan Eddy. Hij zal het verder vervolledigen en u terug bezorgen.