Heropfrissing van de veiligheidsmaatregelen
Marcel  |  18-12-2016  |  Tip van de maand 

De veiligheidsregels nog eens op een rijtje.

Funrunners die onder begeleiding lopen op de openbare weg van een trainer (Eddy, Antoine, Marcel) worden als "groep" beschouwd. Zonder begeleider worden ze als "individuele" lopers beschouwd, zelfs al vormen ze soms een groep mensen. Wie een (begeleide) groep verlaat (achterblijft of voorop gaat lopen), wordt ook terug als individuele loper beschouwd. Een groep moet dus aaneengesloten blijven. Dit zijn niet onze definities, maar de definities in de wegcode.

In de eerste plaats lopen we op het voetpad, of op een begaanbare berm. Bij gebrek aan deze, gaan we op het fietspad, en als ook dit ontbreekt moeten we uiteraard op de openbare weg.

Op de openbare weg lopen we bij voorkeur links (zowel als "groep" als "individuele" lopers). Wat echter heel belangrijk hierbij is, is dat men ACHTER elkaar links hoort te lopen (zowel als "groep" of als "individuele" lopers).

Een begeleide "groep" mag (maar moet niet) rechts lopen, maar men mag niet meer dan de helft van de rijbaan opnemen (dus meestal niet met meer dan 2 naast elkaar lopen).

Wanneer een zebrapad dichter dan 30 meter af is, MOET men omlopen om het zebrapad te nemen. Funrunners nemen altijd het zebrapad bij het oversteken van de Oudenaardsesteenweg aan Steenberg.

Wist je dat in het donker een loper zonder speciale kledij pas door een bestuurder op 20 meter afstand opgemerkt wordt ? Als je het niet gelooft, test het dan zelf eens ! Daarentegen, met een fluohesje ben je al zichtbaar op 150 meter. Een wagen die amper 50 km per uur rijdt, heeft ongeveer 35 meter nodig om te stoppen als hij een obstakel opmerkt. (als je ook dit niet gelooft, test het eens zelf in veilige omstandigheden, daarvoor hoeft het niet donker te zijn !) Het is nogal duidelijk dat Funrunners altijd een fluohesje dragen voor hun eigen veiligheid in het donker. (of fluo kledij, fluo banden, enz ...). Bij een ongeval (dat hopelijk ons niet zal overkomen) zal de verzekering hier zeker mee rekening houden.

(Begeleide) "groepen" (maar ook best van toepassing voor individuele lopers) moeten verlicht zijn wanneer ze in het donker lopen. Als ze links (op een rijtje) lopen is er vooraan een rood licht nodig en achteraan een wit licht. Als ze als (begeleide) groep rechts lopen, moet er vooraan een wit licht zijn, en achteraan een rood licht. Langgerekte groepen moeten in principe nog zijdelings wit licht dragen.

Wie meer wil weten over deze regels, bevelen we de website www.sportenverkeer.be aan.

Als club moeten wij deze regels naleven. Dat in de praktijk niet alles zo eenvoudig is als beschreven hierboven, is voor iedereen duidelijk. Laat er ons regelmatig bij de trainingen over praten en oplossingen zoeken om deze regels te respecteren.

De trainers gaan dit ook nog eens onderling bespreken, en we gaan er zeker ook op de trainingen op terugkomen.