Finse piste Steenberg
Tracy  |  15-10-2013  |  Clubnieuws 

Nieuwsbrief november 2013 16


Mocht u het zelf nog niet hebben gemerkt, de finse piste op Steenberg ligt sinds deze zomer in een vrij slechte staat. Om je een totaalbeeld te geven aan wat hieraan voorafging haalden we volgende informatie boven:

Nieuwsblad 30/07 - ERPE-MERE – “De zware onweders waren opnieuw nefast voor de Finse piste op het domein Steenberg en dit ondanks de verse, grovere schors die recent werd aangevoerd. Omdat de vorige schors bij hevige plensbuien steevast werd weggespoeld, opteerde het gemeentebestuur voor een grovere soort van Franse pijnboomschors. Toch zijn door de stortregens van afgelopen weekend opnieuw grote delen van de piste weggespoeld.”

Eddy Verstichel, trainer van joggingclub Funrunners uit Erpe-Mere, wordt er stilaan moedeloos van. “Voor onze beginnende lopers gebruiken we steeds de Finse piste om blessures te vermijden. Ook de voorbije maanden was de piste vaak in slechte staat waardoor al vele lopers hebben afgehaakt of zelfs gewond raakten.
De nieuwe schorslaag wekte heel wat ongenoegen omdat het niet comfortabel was om erop te lopen, maar nu blijkt dat ze ook niet bestand was tegen zware regenval. De voorbije winter waren er al identieke problemen en was bovendien de verlichting vaak defect. Joggers haken af als ze moeten lopen op een oneffen piste, op de koop toe in de duisternis.”

Het gemeentebestuur heeft echter nog geen pasklare oplossing. “Er werd al in bijkomende drainering voorzien, maar bij zware regenval loopt het water langs de lagergelegen piste waar ook nog eens het overtollige water van de parking van het administratief centrum bijkomt”, zegt schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V).

Momenteel is de Finse piste tevens niet voldoende goed beloopbaar om een nieuwe sessie 'starten met lopen' te organiseren (cfr. Eddy Verstichel). “De te grove schors is nog steeds te weinig vermalen om comfortabel te (beginnen) lopen."

Inmiddels doet het gemeentebestuur toch verwoede pogingen om de toestand van de piste te verbeteren. Ook de gemeentelijke sportraad boog zich reeds over het probleem van de piste, aldus kersvers Sportraad voorzitter Willy Van Delsen. "We hebben aan de Funrunners gevraagd of ze eventueel zelf ook een voorstel hebben" aldus Van Delsen.

Funrunners Voorzitter Jan Herremans en bestuurslid Marc De Sutter tekenden present op de adviesvergadering dd. 09/10/13 met de vertegenwoordigers van de gemeentelijke sportraad. Ze gaven gefundeerde voorstellen en suggesties teneinde de situatie m.b.t. de finse piste blijvend te verbeteren, nl. Aanduiden contactpersoon binnen de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud finse piste, aanleg nieuwe finse piste rond vijver, omvormen bestaande finse piste naar looppad met dolomiet. “De Sportraad gaat onze adviezen doorgeven aan de schepen van sport en bespreken op de gemeenteraad; waarschijnlijk gaat men nog eens een overlegvergadering plannen samen met alle betrokken partijen: Schepen, sporttraad, groendienst, openbare werken, funrunners...” aldus Marc De Sutter.

Deze laatste gemeenteraad op 29/10 gaf uiteindelijk nog volgende informatie mee: "Het college heeft beslist om de grove schors weer te vervangen door kleinere. Wat betreft de uitbreiding van de piste is nog geen concrete beslissing genomen. De schepen van sport heeft wel laten blijken dat hij de plannen voor uitbreiding genegen is. Het College zal hierover verder beslissen."

Wordt vervolgd...

Finse piste Steenberg Finse piste Steenberg