Verzekeringsmodaliteiten (vanaf 2017) [update 9/1/2017]
Marcel  |  7-01-2017  |  Algemeen 

Vanaf 2017 wordt de Sporta verzekering voor onze leden uitgebreid. Ze is voortaan ook van toepassing voor sportongevallen tijdens individuele trainingen (lopen en wandelen), dus 24/24 en 7/7.

We gaan ervan uit dat eenieder deze verzekering voor sportongevallen zal gebruiken, en niet gebruiken voor ongevallen die hier geen verband mee houden.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de website van Sporta.

Voor wat betreft het aangeven van dossiers volgen de Funrunners de procedure via formulier die op de Sporta website toegelicht wordt. Wij kopiëren ze hier aangepast voor de afspraken binnen onze club:

  1. Eerst vullen het lid en de behandelende geneesheer het aangifteformulier in. Gaat het om een sportongeval buiten clubverband, gebruik dan een ander aangifteformulier dat je vindt op de website van Sporta.

  2. Laat Eddy Verstichel het formulier nakijken om het eventueel te vervolledigen en stuur het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem.

Hierna is alles in handen van Sporta en Ethias, en is Eddy Verstichel in principe niet langer een tussenpersoon in het proces.

  1. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias. Het kan dus zijn dat het een week duurt eer het formulier van Sporta naar Ethias gaat. Die wachttijd heb je niet als je via Extranet gaat.

  2. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias en dat er binnen afzienbare tijd een dossiernummer en -verantwoordelijke zal worden toegekend.

  3. Ethias stuurt daarna op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer met toekenning van een dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.

  4. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis... naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').

  5. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).

  6. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Wij maken doelbewust een directe link naar de formulieren, omdat deze soms aan wijziging onderhevig kunnen zijn, en we absoluut zeker willen zijn dat de laatst geüpdate versie gebruikt wordt.