Wat zijn de voornaamste activiteiten van de funrunners?
Marcel  |  4-01-2014  |  Algemeen 

Elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 19u15 zijn er gezamenlijke trainingen. Deze worden op een drietal niveaus georganiseerd volgens de doelstellingen die de deelnemers zich stellen: 5 km, tussen 5 en 10 km en ook de langere afstanden (meer dan 10 km). Trainingen duren gemiddeld een uurtje, en worden zoveel mogelijk begeleid door ervaren trainers of loopbegeleiders die volgens aangepaste loopschema’s werken. Het lopen zelf wordt georganiseerd op de looppiste van Steenberg, of doorheen de omliggende straten.

De club organiseert elk jaar 2 Start to Run sessies die voor nieuwe leden toelaten in een periode van 15 weken zeer geleidelijk aan van 0 naar 5 km te evolueren. Hierbij zijn zowel de "0" als de "5" belangrijk, zelfs wie nog niet gelopen heeft moet kunnen slagen om aan het einde van de sessie 5 km al lopend (op zijn/haar tempo) af te leggen. De doelstelling van de begeleidende trainer is dus dat iedereen die deelneemt, kan slagen om deze afstand aan te kunnen, de enige voorwaarde is dat de deelnemers gedurende deze 15 weken zoveel mogelijk aan de trainingen deelnemen. De eerste sessie gaat van start in maart, terwijl de tweede in september geprogrammeerd wordt.

Er is een jaarlijks criterium dat bedoeld is om onze leden aan te moedigen om deel te nemen aan joggings die in de omgeving van Erpe-Mere georganiseerd worden. Terzelfdertijd heeft dit de bedoeling om ook de club naar buiten toe uit te dragen. Leden kunnen op deze joggings deelnemen aan om het even welke afstand, en het is niet belangrijk welke tijd of welke plaats ze behalen. Wie aan meer dan 5 joggings deelneemt (en uitloopt) krijgt op het einde van het jaar een aanmoedigingspremie uit een pot van 500 euro die hiervoor gereserveerd wordt.

Ieder jaar organiseert de club ook zelf een jogging (Steenbergjogging). Deze gaat zoals de naam zegt door in de omgeving van Steenberg, en vindt plaats de tweede vrijdagavond in de maand augustus. Uiteraard worden niet alleen de leden zelf, maar alle sportievelingen van de wijde omgeving uitgenodigd. Zoals het hoort, zorgt het bestuur voor een goed prijzen aanbod voor de deelnemers.

Het bestuur probeert ook op regelmatige momenten alle leden uit te nodigen naar bijeenkomsten. Zo bvb worden bij de diploma-uitreiking van de Start to Runners alle leden uitgenodigd voor een kleine drink, er is ieder jaar een nieuwjaarsreceptie, ... Ook is het bestuur steeds bereid om een evenement waar veel leden wensen aan deel te nemen te ondersteunen, bvb door voor gezamenlijk vervoer te zorgen, enz...