Sporta

Federatie sportclubs


logo sporta runsSporta verzorgt de tijdsopname van onze jaarlijkse Steenbergjogging en is ook de federatie die onze club met allerlei logistieke aspecten ondersteunt, zoals de verzekering van onze leden.