10 miles zonder tijdsdoelstelling

doelstelling is de 10 miles uitlopen, maar zonder voorafbepaalde tijd