Groep Antoine

HDL = herstelduurloop of in/uitlooptempo
RDL = rustige duurloop : tussen 70 en 80%
NDL= normale duurloop : tussen 80 en 90%
SDL = snelle duurloop (net onder WT) : tussen 90 en 95%
WT = wedstrijdtempo